Personas datu apstrāde

Personas datu apstrāde

Informējam, ka Salaspils sporta nams apstrādā Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils sporta nams, reģ.Nr.90010144332, adrese: Smilšu iela 1, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121, tālruņa Nr. +371 20 733 333, e-pasta adrese: sporta.nams@salaspils.lv.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.aizsardziba@salaspils.lv.

Informējam, ka Salaspils sporta nama organizēto publisko pasākuma laikā iespējama pasākuma dalībnieku personas datu apstrāde fotografējot un filmējot, kā arī pēc tam iegūtais materiāls var tikt publicēts Salaspils sporta nama un Salaspils novada pašvaldības informatīvajos kanālos un izdevumos informācijas atklātības un sabiedrības informēšanas mērķa nodrošināšanai.

Plašāka informācija par personas datu apstrādi pieejama Privātuma politikā.