Atbalsts sportam

Salaspils novada pašvaldības atbalsts, atbilstoši normatīvajiem dokumentiem, tiek mērķtiecīgi novirzīts Salaspilī reģistrētajām sporta biedrībām un Salaspils sportistiem, lai mums būtu iespēja trenēties dažādos sporta veidos, kā arī būtu iespēja apmeklēt dažādus sporta pasākumus. Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar saistošajos noteikumiem Nr.10/2014 “Par atbalsta sniegšanu Salaspils novada sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem”.

Lai pieteiktos uz pašvaldības atbalsta saņemšanu, individuālie sportisti un sporta organizācijas līdz kārtējā kalendārā gada 15.novembim, iesniedz Salaspils novada domes apmeklētāju apkalpošanas centrā Līvzemes ielā 8, Salaspilī nepieciešamos dokumentus.

Saistošie noteikumi Nr.10/2014 “Par atbalsta sniegšanu Salaspils novada sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem”: http://www.salaspils.lv/images/saist_noteikumi/2014/sn-10.pdf