Publiskais iepirkums

 

Publicēts                                Iepirkuma nosaukums

12.01.2016.                           Ziņojums un noslēgtais līgums publiskajā iepirkumā Nr.SSN 2015/10

“Aizsargpaklāja glabāšanas un uzstādīšanas iekārtas iegāde”

Līgums_iepirkums_ID_SSN_2015_10

Ziņojums_iepirkums_ID_SSN_2015_10


04.01.2016.                           UZŅĒMUMA LĪGUMS NR. 2.-6tr6/r

Iepirkuma līgums “Videonovērošanas kameru un aprīkojuma iegāde”


29.12.2015.                           Iepirkuma procedūras Nr.SSN 2015/6

“Videonovērošanas kameru un aprīkojuma iegāde” ziņojums

Ziņojums_SSN_2015_6


15.12.2015.                           AIZSARGPAKLĀJA GLABĀŠANAS UN UZSTĀDĪŠANAS IEKĀRTAS IEGĀDE

IEPIRKUMA ID.NR.SSN 2015/10

Nolikums_SSN10

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3


03.12.2015.                           Videonovērošanas kameru un aprīkojuma iegāde

(iepirkuma identifikācijas Nr.SSN 2015/6)

Nolikums_SSN6

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.3


04.08.2015.                          Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils sporta nams” stadiona

trenažieru zāles (senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)

trenažieru un sporta inventāra piegāde un uzstādīšana”  

Iepirkuma nolikums

Trenažieru zāles plāns

LĪGUMS par trenažieru un sporta inventāra piegādi un uzstādīšanu


09.10.2015. ziņojums “Par iepirkumā Nr.SSN 2015/4 “Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils sporta nams” stadiona trenažieru zāles (senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) trenažieru un sporta inventāra piegāde un uzstādīšana” izraudzīto pretendentu – IEPIRKUMA ZIŅOJUMS

JAUTĀJUMI ATBILDES
Mums ir jautājums par iepirkumu „ Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils sporta nams” stadiona trenažieru zāles (senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) trenažieru un sporta inventāra piegāde un uzstādīšana ”. Nolikumā minētā prasība:
“Pamatekipējumam jāatbilst IFI (Inclusive
Fitness Initiative; informācija par IFI
marķējumu http://www.efds.co.uk/inclusive_fitness/the_ifi_mark ) prasībām”Kā redzams Jūsu norādītajā mājas lapā, minētais normatīvs attiecās uz uzņēmumiem Apvienotajā Karalistē, kuri nodarbojās ar sporta inventāra piegādi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Iepirkums ar Nr. SSN 2015/4 ir izsludināts LR, kur darbojas Latvijas likumdošana un ES izsludinātie normatīvi.Vai Lielbritānijā esošie noteikumi ir saistoši iepirkuma konkursā Latvijā? Kā plānojiet nodrošināt inventāra atbilstību IFI prasībām (Nolikuma punkts Nr. 3.1.2.8) , ja minētās prasības ir saistošas Lielbritānijas uzņēmumiem un Latvijas uzņēmējiem šādas atbilstības pēc definīcijas nevar būt? Vai šis iepirkums ir izsludināts arī Lielbritānijas teritorijā,
un tajā var piedalīties tikai ārzemju uzņēmēji?

Sniedzot atbildi uz Jūsu jautājumiem, informējam, ka nevienam uzņēmumam, tajā skaitā Latvijas Republikā reģistrētajam uzņēmumam nav liegta iespēja piedalīties šajā iepirkumā. Latvijā darbojas vairākas pasaulē pazīstamo trenažieru ražotāju pārstāvniecības. Turklāt vairāku ražotāju trenažieri atbilst IFI (Inclusive Fitness Initiative) kritērijiem.

Tāpēc potenciālā iepirkuma dalībnieka iebildumi, ka ar šādām prasībām ir liegta iespēja piedalīties Latvijas uzņēmumiem nav pamatota.
Šajā gadījumā tika ņemts vērā, ka nedz Latvijā, nedz citās Baltijas valstīs nav izstrādāti kritēriji trenažieriem, kas būtu pielāgoti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Savukārt Lielbritānija ir valsts, kurā ir augsti attīstīta sporta joma cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šīs ES valsts nevalstiskā organizācija English Federation of Disability Sport ir izstrādājusi kritērijus IFI.

IFI marķējums nozīmē, ka trenažieris ir īpaši pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ievērojot to, ka iepirkuma mērķis ir ierīkot trenažieru zāli senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tāpēc arī kā viens no iepirkuma nosacījumiem ir izvēlēts kritērijs IFI.